Pixel Storm

Wat in de reële wereld atomen zijn, zijn in de wereld van digitaal beeld pixels. Het zijn de min of meer ondeelbare bouwstenen van hun eigen domein.

Afgezien van kernreacties en een aantal zeldzame zeer catastrofale gebeurtenissen, blijven atomen onveranderd bestaan. Tijdens chemische reacties worden ze herschikt, niets meer of minder. Ze blijven altijd hetzelfde.

In de serie “Pixel Storm” hebben pixels ook deze eigenschap van hun tegenhangers in de reële wereld. We beginnen met een bestaande foto, en laten de pixels in deze foto volgens een bepaald algoritme met een willekeurige parameterset van plaats wisselen met buurpixels. Ze veranderen dus van plaats, verder niets.

Het algoritme neemt de plaats in van de natuurwetten, de willekeurige parameterset die van de natuurconstanten. De combinatie van algoritme en parameters bepaalt het gedrag van de pixels. Onder welke omstandigheden wisselen ze van plaats, en wanneer niet.

AlexP heeft, naast het bedenken van dit hele proces, nog een belangrijke taak: de keuze van het startbeeld, en wanneer het proces van het schuiven van de pixel gestopt wordt, en het eindbeeld vastligt. Per beeld wordt één afdruk gemaakt.

Van 19 januari tot en met 7 april 2019 waren er een aantal Pixel Storms van AlexP te zien in het Flower Art Museum in Aalsmeer. Daar zijn ook de bovenstaande foto's gemaakt.