Elsevier

Voor Elsevier heb ik in de loop van de jaren drie photiles gemaakt. Ze waren allemaal bestemd voor de cover. In 2002 was het een portret van Jan Peter Balkenende, in 2007 van prins Willem Alexander, en in 2008 van Maxima. Steeds waren de photiles opgebouwd uit een kleine 100 portretten van mensen uit hun netwerken. Door dit zeer beperkte aantal moest er altijd veel herhaald en bijgekleurd worden.