KLM

In 2006 heeft de KLM op Schiphol een nieuw portofoon systeem in gebruik genomen. Bij de ondersteunende introductie campagne is gebruik gemaakt van deze photile. De foto's hiervoor zijn grotendeels door mij gemaakt van de gebruikers van de portofoon.