De Hamelink

In 2008 werd sociaal-cultureel centrum De Hamelink geopend. Genoemd naar de verzetsstrijder Jan Jacob Hamelink. Bij de ingang hangt een photile met het portret van de naamgever. Hij is opgebouwd uit foto's van de feestelijke opening.

De oorspronkelijke foto is zwart-wit. Er is dan ook door mijn software alleen gekeken naar de helderheid van de beeldjes, en niet naar hun kleur. Het effect hiervan is dat van dichtbij de kleine foto's hun eigen kleur hebben, terwijl van afstand het geheel min of meer als zwart-wit er uitziet. Hier is een zoombare versie te zien.